Optimale samenwerking

Als teamcoach  helpt SAS teams naar een optimale samenwerking waarbij problemen als communicatie, veiligheid, afspraken nakomen, initiatief nemen en het nemen van eigenaarschap aan bod komen.

SAS start altijd met een intake, een teamanalyse en onderzoekt hoe de verdeling zit in voorkeursstijlen (DiSC), de geschiedenis van het team en de pijnpunten. Daarna maakt SAS samen met uw team afspraken over waar zij als eerste mee aan de slag willen. De visie van SAS is dat het team zelf eigenaarschap neemt over het eigen groei proces en is om die reden altijd betrokken bij de voorbereiding van de inhoud van de coachsessie.

SAS vindt de open communicatie en het creëren van veiligheid binnen teams belangrijk en gebruikt in haar coaching sessie verbindende, inhoudelijke opdrachten die passend zijn bij de vraag van het team.

Naast conflicterende teams of teams op weg naar zelforganisatie coacht SAS ook teams die efficiënter willen werken of jaarplannen willen maken.